Recykling metali szlachetnych

Metale szlachetne pozyskiwane są z rud oraz produktów ubocznych, które powstają podczas przetwarzania metali nieżelaznych. Dotyczy to zwłaszcza szlamów anodowych, które powstają podczas procesu elektrolitycznego czyszczenia miedzi, a także jako pozostałość ługowania oraz metalu surowego podczas produkcji ołowiu i cynku. Surowce te podlegają recyklingowi, dlatego warto oddać je na skup metali szlachetnych i uzyskać satysfakcjonującą zapłatę za przedmioty pozbawione wartości użytkowej.

Powtórne wykorzystanie metali szlachetnych

Wraz z biegiem czasu zapotrzebowanie na metale szlachetne wydaje się stosunkowo wzrastać. Jest to spowodowane sukcesywnym rozwojem różnych dziedzin przemysłu, zwłaszcza motoryzacji. Bazuje ona na wykorzystaniu metali w bardzo dużym stopniu. Dotyczy to zwłaszcza tzw. platynowców. Zaliczyć można do nich platynę, pallad i rod. Ich powtórne wykorzystanie może przynieść bardzo wiele korzyści ekonomicznych i ekologicznych. Oddając metale na skup metali szlachetnych, ich cena na rynku stabilizuje się. Zredukowane zostają również zanieczyszczenia, zużywane nakłady energii ulegają obniżeniu. Składowiska odpadów są w znacznym stopniu odciążane, a zasoby naturalne dobrze chronione.

Najczęściej przetwarzane metale szlachetne

Do najpopularniejszych metali szlachetnych podlegających recyklingowi należą m.in. metalowce. Platyna, rod, pallad i iryd stosowane są w motoryzacji do produkowania katalizatorów. Zużyte sprzęty tego typu przyjmowane są w skupach metali szlachetnych. Platynowce wykorzystuje się również jako surowiec jubilerski, podobnie jak srebro i złoto. Warto zanieść je do skupu metali szlachetnych, w którym sprzedać można złom przemysłowy, jubilerski czy dentystyczny. Proces recyklingu pozwala na wykorzystanie również zanieczyszczonego złota, np. pochodzącego z górniczych eksploatacji. Zarówno złoto, jak i srebro z powodzeniem bywa odzyskiwane również z tzw. szlamów anodowych, które powstają w dość zaawansowanym i złożonym procesie oczyszczania miedzi. Więcej o skupach metali szlachetnych dowiesz się na stronie http://zlomweglika.pl/skup-metali-szlachetnych.