Uprawnienia niezbędne w pracy elektryka

Praca elektryka nie musi się wiązać jedynie z budową instalacji, ale także eksploatacją i dozorem urządzeń cieplnych i gazowych. Jedną z podstawowych gałęzi energetyki jest gospodarka cieplna. Do właściwego nią zarządzania wymagana jest odpowiednia wiedza, którą nabywa się zdobywając uprawnienia sep.

Zakres kursów sep

Przeprowadzane kursy sep obejmują zdobywanie wiedzy z zakresu obsługi urządzeń energetyki cieplnej tj. kotły wodne i parowe, sieci oraz instalacje cieplne, jak też przemysłowe urządzania parowe. Dodatkowo sep uprawnienia uczą obsługi urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Kursanci poznają pracę elektryka z piecami przemysłowymi oraz pompami o mocy powyżej 50kW. Uprawnienia sep pozwalają ponadto zdobyć wiedzę z zakresu posługiwania się aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką wyżej wymienionych urządzeń i instalacji. Każdy elektryk powinien także znać działanie urządzeń do przechowywania i rozładunku paliw powyżej 1000Mg. Informacje te staną się niezbędne do późniejszej pracy.

Cel ukończenia szkolenia elektroenergetycznego

Zawód elektryka narażony jest na wiele niebezpieczeństw, dlatego też osoby w nim pracujące powinny posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne do danej grupy. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy zdają egzamin przed komisją państwową, czego efektem jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji ważnego 5 lat. Kursy sep odbywają się indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych lub też grupowo w zakładach pracy. Na życzenie klientów instruktorzy przyjeżdżają do firm, gdzie nawet w ciągu jednego dnia przeprowadzają kompleksowe szkolenia sep.

Osoby uprawnione do skorzystania z kursu

Aby zdobyć sep uprawnienia nie jest konieczne posiadanie wykształcenia kierunkowego, wystarczy ukończenie 18 roku życia. W kursie uczestniczyć powinny osoby ściśle związanie z eksploatacją i dozorem urządzeń cieplnych tj. serwisanci, monterzy, a także instalatorzy i palacze kotłów. Zdobycie uprawnień sep jest niezbędne w pracy na terenie każdej elektrowni i elektrociepłowni w naszym kraju. Przydatna staje się tam wiedza z zakresu prawa energetycznego oraz przyswojenie zasad w jaki sposób racjonalnie i bezpiecznie korzystać z urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.