Zadaszenia tarasu w kontekście architektury współczesnej

Jaka jest architektura współczesna? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż architektura nowoczesna jak i estetyka w ogóle opiera się na postmodernistycznych założeniach różnorodności i złożoności stylistycznej. Jednakże nurtem, który dominuje jest szeroko rozumiany minimalizm i geometryzacja. Dzisiejsze domy oraz zadaszenia tarasu nawiązują do koncepcji konstruktywizmu, który w historii sztuki pojawił się już sto lat temu.

Zadaszenia tarasu jako integralne części budynków

Minimalistyczny charakter zadaszeń tarasu sprawia, że zyskują one uniwersalne przeznaczenie. Pasować będą szczególnie do nowocześnie pomyślanej bryły budynku i do ogrodu skomponowanego na zasadzie oszczędności środków wyrazu. Idealnym otoczeniem dla designerskich zadaszeń ogrodowych będzie na przykład taras z elementami betonu architektonicznego czy szkła.
Stylowe zadaszenie staje się jakby naturalnym przedłużeniem całego domu, który taras wyprowadza na ogród i łączy z otoczeniem przyrodniczym. Jednocześnie pod zadaszeniem powstaje poniekąd odrębna przestrzeń, którą możemy potraktować jako rodzaj ogrodowego pokoju. Tak też się zazwyczaj dzieje, kiedy na zadaszonym tarasie ustawiamy ekskluzywne meble zewnętrze (na przykład aluminiowe), które jeszcze bardziej podkreślają salonowy charakter tego miejsca na granicy domu i ogrodu.

Zadaszenia tarasu i forma ogrodu

Nowoczesne zadaszenia tarasu to najlepszy przykład tego, jak sztuka i natura uzupełniają się nawzajem. Konstrukcje te budują nieoczywistą formę ogrodu, która jest formą pogranicza pomiędzy bujnością świata roślinnego a minimalizmem sztuki współczesnej. Architektura współczesna mimo swojego chłodu estetycznego dąży do maksymalnego otwarcia się na przyrodę. Widać to m.in. w powrocie do naturalnych materiałów oraz w wykorzystywaniu osiągnięć nowoczesności w celu zbliżenia się do natury. Tarasowe zadaszenia należą do takich właśnie rozwiązań.