Atrakcyjne działki w Aglomeracji Śląskiej

Dlaczego warto inwestować na terenie Aglomeracji Śląskiej? Do tej pory Górny Śląsk kojarzył się głównie z nieprzyjemnymi miastami bez większych perspektyw. Obecnie na tym obszarze realizowany jest szereg atrakcyjnych inwestycji.

Nowoczesne centrum komunikacyjne

Inwestorzy coraz częściej wybierają działki komercyjne zlokalizowane na terenie Aglomeracji Śląskiej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest wyjątkowo dobrze rozwinięta komunikacja. Sieci tramwajowe, autobusowe i kolejowe umożliwiają szybkie i wygodne podróżowanie na terenie całego województwa. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że w Katowicach znajduje się międzynarodowe lotnisko Pyrzowice.

Na atrakcyjność działek komercyjnych wpływa także bliskość autostrady A1 oraz A4. Możliwość szybkiego dostania się do różnych części aglomeracji oraz całego kraju ma duże znaczenie z punktu widzenia wielu inwestorów.

Działki poprzemysłowe – dobra inwestycja

Działki komercyjne w Aglomeracji Śląskiej często obejmują dawne tereny przemysłowe. Coraz więcej inwestycji jest realizowana właśnie na tych obszarach, które stają się przedmiotem planowej i przemyślanej rewitalizacji. Odpowiednie zagospodarowanie tego typu terenów jest korzystne z punktu widzenia lokalnej społeczności, a także inwestorów, którzy mogą liczyć na róże ułatwienia ze strony władz.

Zaletą poprzemysłowych działek komercyjnych jest także dobra lokalizacja, która gwarantuje stosunkowo szybki zwrot inwestycji. Władze miejskie bez problemu udzielają pozwolenia na zagospodarowanie takich terenów. Rewitalizacja zaniedbanych części miasta pozytywnie wpływa na jego wizerunek i pozwala na przyciągnięcie większej liczby turystów.

Ekologicznie i estetycznie

Przez długi czas do zakupu działek komercyjnych na terenie Aglomeracji Śląskiej zniechęcało bardzo duże zanieczyszczenie powietrza. Dodatkowo miasta, które były znane głównie z przemysły ciężkiego, nie miały najwyższych walorów estetycznych. Okazuje się jednak, że obecnie sytuacja uległa bardzo dużej poprawie.

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że w ostatnich latach poniesiono bardzo wiele wysiłków, które mają na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Zwiększyła się także ilość zieleni i terenów rekreacyjnych, a nowe inwestycje wpływają pozytywnie na estetykę. Tym samym Aglomeracja Śląska stała się jednym z najszybciej rozwijających się obszarów kraju i stanowi duże centrum kultury, handlu, rozrywki i turystyki. Artykuł powstał we współpracy ze GTB Invest