Prosta obsługa szkoleń

Envoa to w pełni zintegrowany system ERP, w którym wszystkie modułu bezpośrednio współpracują ze sobą. Oprogramowanie zapewnia dostęp do poprawnych i aktualnych informacji dotyczących poszczególnych branż, stanowisk i procesów, które obecne są w każdym przedsiębiorstwie. System Enova znacznie ułatwia optymalizację pracy w firmie, ponieważ bezpośrednio zajmuje się wszystkimi kwestiami organizacyjnymi, takimi jak np. obsługa procesów związanych ze szkoleniami pracowników.

Ewidencja oraz planowanie szkoleń:

Do podstawowych korzyści wynikających z wdrożenia systemu Enova do firmy jest znaczne uproszczenie oraz jednoczesne zwiększenie funkcjonalności procesów związanych z ewidencją oraz planowaniem szkoleń. Oprogramowanie Enova pozwala na obsługę kartoteki szkoleń oraz wykładowców. Tworzone są zarówno umowy na zlecenie lub o dzieło dla wykładowców, jak również ewidencje płac dla każdego wykładowcy z osobna.

Znacznie usprawniony jest także kalendarz, pozwalający na obsługę związaną z planowaniem wykorzystania sal wykładowych Rejestracja uczestników szkoleń odbywa się poprzez edytowanie listy uczestników. Jest ono całkowicie dowolne oraz uwzględnia możliwość naniesienia zmiany już w trakcie rozpoczęcia szkolenia. W ramach ewidencji uczestników grupy szkoleniowych tworzony jest również praktyczny e-mail grupowy.

Planowanie, obsługa oraz rozliczanie grup szkoleniowych

Tworzenie grupy w systemie Enova odbywa się poprzez przypisanie do grup szkoleniowych określonych osób oraz konkretnych sal, na podstawie zebranych zgłoszeń. Uwzględniany jest również podział na podgrupy oraz przypisanie do zajęć konkretnych wykładowców. System posiada i uwzględnia przy tym kontrolę dostępności danego pracownika oraz pozwala na podzielenia na podgrupy dla niektórych przedmiotów omawianych na zajęciach. Rozliczanie grup szkoleniowych w Enova odbywa się poprzez sporządzanie faktur, w tym. zaliczkowych i gotówkowych, oraz posiadających odroczony termin płatności czy uwzględniających płatności ratalne.

Za pomocą wystawienia faktur oraz sporządzenia wydruku rozliczenia kosztów i przychodów odbywa się końcowe rozliczenie zakończonych szkoleń. System pozwala także na kontrolę wpłat za odbyte lub mające się odbyć szkolenie oraz windykację należności z tego tytułu. Enova uwzględnia także sporządzanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących szkoleń. Pozwala to na określenie listy obecności uczestników szkolenia, wyróżnienie zaświadczeń o jego ukończeniu, sporządzanie protokołów z egzaminów czy przygotowywanie wydruków obciążeń za wybrany okres. Artykuł napisany na podstawie treści ze strony: http://www.tradiss.pl/system-erp-enova/.